Mange måter å løfte på

En kommentar fra Geir Hem, (leder i Rødt Gamle Oslo)

Det blir spesielt – for å si det mildt – når SVs førstekandidat til bydelsvalget i Gamle Oslo i et innlegg (Ditt Oslo blogg 30.3.15) reagerer på at «snoreklippkåte politikere vil løfte Tøyen».      (Ref. http://dittoslogjest.blogg.no/1427710316_nr_snorklippekte_poli.html)

Han reagerer mot at Tøyenløftet i for stor grad har fokus på store flotte nybygg. Og sier at «det er trist at anarkisten Edvard Munch skal plasseres i et av de nye glassbyggene til finanseliten i Bjørvika, men aksepterer at det slaget er tapt.» Dette blir ganske patetisk i lys av at SV selv var pådriver for å «tape slaget». Og fokus på nybygg er jo også nettopp grunnet i SVs eget svik ved å flytte Munch-museet fra Tøyen. Marie Simonsens raske kommentar i Dagbladet om at «et badeland skaper ingen sommer» var god!

Det var varslet økonomisk satsing på Tøyen uansett koblingen med Munch-flytting. Det lå i kortene – i forhold til tidligere signaler og ikke minst takket være lokale aktivister og Tøyenkampanjen. Det er «SV/V/H-avtalen» som har satt fokus på alle nybyggene. Jeg må også minne om at de lokale «Tøyenmidlene» i hovedsak er spist opp av tilsvarende generelle kutt i bydelsbudsjetter, og mange av Tøyen-prosjektene» er avsatt til rene bydels- drift- ansvarsoppgaver på grunn av dårlig bydelsøkonomi.

Nei, et løft som monner, dreier seg ikke om nybygg. Det dreier seg heller ikke om å øke tilbud av alle slag. Kultur og aktivitetstilbudene og gratis AKS-tilbud ved Tøyen skole er strålende. Men jeg slutter meg til flere kommentarer som stiller spørsmål om mer øl og pizza vil løfte Tøyen.

Tøyen er et speilbilde av bo- og levekår i Gamle Oslo. Fattigdom, dårlige boforhold, arbeidsløshet, kulturforskjeller og manglende integrering, rus og psykiatriutfordringer løses ikke av flere Sushi-barer eller mer øl og pizza, eller for den saks skyld av ny logo på Tøyen torg. Tvert i mot – når relativt velstående vestkantbeboere nå får økt sine «tilbud» og oftere drar på eksotiske østkantturer – vil faren for utskilling og utstøting øke. Og hva når nyhetens interesse blir borte?

Jeg må nesten klype meg i armen når jeg samtidig ser at SV/V på et møte nylig har annonsert ideen om å «flytte NAV» fra Tøyen. Jeg kan forsikre Venstre/SV om at her vil de få motstand. Soisalhjelpskontor nær brukerne er viktigere enn at «vestkantbesøkende» skal bli støtt av et NAV-kontor.

Mal4

Ja jeg ser og håper, at dette ikke er et offisielle programforslag – foreløpig. Men ideen og tankegangen skremmer.

Det blir en patetisk høydare når SVs førstekandidat «ønsker at Munch fortsatt skal prege Tøyen» ved å endre navn på Tøyen parken til «Munchparken». Merk at dette forslaget ikke ble fremmet på 1. april! Også vil de slå sammen botanisk hage med det øvrige grøntområdet til en opplevelse og aktivitetspark.

Nei! Bevar og utvikle botanisk hage som en plante og arts hage. Bygg nytt veksthus nå! Botanisk hage må ikke omgjøres til – eller inngå i – en ny kultur-, skulptur- og opplevelsespark.

Det er trist med sånne SV-utspill, men det lager i det minste en del saker å diskutere i valgkampen.

SVs forhold til «løft»-er angående Munch-museet er forresten ganske spesielt ved at de skiftet mening flere ganger – flytt-behold-flytt. Så kanskje ikke så rart at de nå forløfter seg.

Jeg avslutter med å sitere Ingrid Støren – garner i Botanisk hage, Dagbladet 24.12.14:

Hva er det som skjer i Botanisk

Hage, hva er det dens ledere

prøver å lage,

en fornøyelsespark a la

Tusenfryd eller

Ringnes sin Ekebergpryd?

Nå er det brød og sirkus som

teller,

nå er det besøkstallene

som gjelder. Hvem bryr seg om

Carl von Linne’, planterikes

mangfold er passe’.